Licht en Donker Advies Licht en Donker Advies Licht en Donker Advies Licht en Donker Advies Licht en Donker Advies
My image My image My image
Licht en Donker Advies

NIEUWS:

Saxion Hogeschool onderzoekt Beleving Veiligheid Overijssel ihkv Bewust Verlichten (rapport).

Gemeenten De Marne en Veere stellen 
Beeldende Beleidsplannen vast voor Donker en Licht in de Openbare ruimte.

Leidraad Circulariteit is gepubliceerd!


Licht en Donker Advies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van verlichting in de openbare ruimte. 
 

Wij streven naar een prettige en duurzame leefomgeving, waarin bewust wordt verlicht. Met aandacht voor energiebesparing, innovaties en donkerte als ruimtelijke kwaliteit.
 
We spelen in op actuele vragen, onafhankelijk, zonder te sturen op specifieke leveranciers en technieken.