Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Visie/Beleid | Burgerparticipatie | Uitvoering | Kennisdeling


Participatietrajecten met burgers, bedrijven, bestuurders


Wilt u samenwerken met partijen die geen professional zijn op verlichting? Wilt u hun mening weten, hen meenemen in uw proces of hun instemming verkrijgen?

Licht en Donker Advies helpt u met:  
  • online belevingsonderzoeken en opiniepeilingen
  • gespreksavonden met maatschappelijke partners
  • gespreksavonden met omwonenden of ondernemerskoepels
  • presentatie gemeenteraad
  • gemeentebrede workshops