Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Publicaties | Links

Publicaties

OVL Monitor, Straatbeeld dec 2016 (artikel) (volledig rapport)
Innovatief Aanbesteden, Ruimte en Licht 4/2016 (artikel)
E/MVI, Gunnen op Waarde, Ruimte en Licht 2/2016 (artikel)
Bewuster Verlichten Deventer, Ruimte en Licht 1/2016 (artikel
Activiteitenbesluit: aandacht voor buitenverlichting, Ruimte en Licht (artikel)
Zeg het met plaatjes: het Beeldend Beleidsplan, [Inst]Allicht okt 2015 (artikel)
Duisternis beschermen op gebiedsniveau (activiteitenbesluit), Omgevingsweb 12 maart 2014 (artikel)
Led Onderweg - Meer zicht met minder licht, Belevingsonderzoek Provincie Gelderland, 2013 (rapport)
Participatie en openbare verlichting, Een beter resultaat door de betrokkenheid van burgers, Straatbeeld sept 2012 (artikel)
Wegen maken = bruggen bouwen, CROW Licht en ruimte, Openbare verlichting in de omgeving´, Straatbeeld juni 2012 (artikel)
Licht en ruimte, openbare verlichting in de omgeving, CROW, maart 2012 (boek te bestellen bij CROW)*
Handboek licht/donker, beleid en uitvoeringsinstrumenten voor provincies, IPO, januari 2010 (boek)*

* Deze publicaties zijn geschreven door zusterbedrijf de Kok & partners.