Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Referentieprojecten: Beeldplan Westerkwartier | Deventer Nachtscan | Onderzoek sociale veiligheid | Startpakket communicatie | Zwolle/Twente Bewust Verlicht | Circulariteit & OVL | LED beleving Gelderland

Beeldend Beleidsplan Westerkwartier


Grootegast, Marum en Zuidhorn wilden een gezamenlijke visie op openbare verlichting & licht in de openbare ruimte. Dit vooruitlopend op de komende samenvoeging. Licht en Donker Advies heeft samen met de drie gemeenten visie en beleid ontwikkeld. Hierbij zijn burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen betrokken door te werken met enquêtes en inspraakavonden. 

Het eindresultaat is
Ook voor andere gemeenten maakten wij beeldende beleidsplannen.