Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Referentieprojecten: Beeldend beleid WesterkwartierDeventer Nachtscan | Onderzoek sociale veiligheid | Startpakket communicatie | Zwolle/Twente Bewust Verlicht | Buren Verlicht Bewust | LED beleving Gelderland

Buren Verlicht Bewust & burgerparticipatie


De gemeente Buren heeft haar buitengebied bewuster verlicht. Vanwege haar aanpak won zij de Openbare Verlichting Award van de landelijke Taskforce Verlichting. 

Op informatieavonden sprak Licht en Donker Advies met burgers over de hoeveelheid licht, de effecten, en ontwikkelingen in techniek en maatschappij. Op een website konden inwoners de plannen van de gemeente per straat zien en hierop reageren. De gemeenteraad nam deze reacties mee in haar besluit.

Ook stelde Licht en Donker Advies een nieuw beleidsplan op voor openbare verlichting en de overige lichtbronnen in de gemeente Buren.