Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Referentieprojecten: Beeldend beleid WesterkwartierDeventer Nachtscan | Onderzoek sociale veiligheid | Startpakket communicatie | Zwolle/Twente Bewust Verlicht | Buren Verlicht Bewust | LED beleving Gelderland

LED belevingsonderzoek Gelderland


In opdracht van de provincie Gelderland heeft Licht en Donker Advies een belevingsonderzoek uitgevoerd. Het ging om een pilot met groene LED verlichting. Aan weggebruikers en verschillende expertgroepen zijn vragen gesteld over hun ervaringen en meningen over de nieuwe verlichting. 

Licht en Donker Advies heeft de vragenlijsten opgesteld, de enquêtes uitgevoerd en vervolgens de gegevens geanalyseerd. 

Eindrapport: Led Onderweg- Meer zicht met minder licht