Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Referentieprojecten: Beeldend beleid WesterkwartierDeventer Nachtscan | Onderzoek sociale veiligheid | Startpakket communicatie | Zwolle/Twente Bewust Verlicht | Buren Verlicht Bewust | LED beleving Gelderland
 

Zwolle/Twente Bewust Verlicht


Twee grote samenwerkingsprojecten, mogelijk gemaakt door provincie Overijssel. Doel: lichtvervuiling verminderen en donkerte versterken. Met participatie van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Werkzaamheden van Licht en Donker Advies waren onder andere:
1. opstellen van een gezamenlijke visie
2. per gemeente beleidsnotitie en/of uitvoeringsprogramma maken
3. concrete uitvoering: OVL buitengebied, sportvelden, bedrijven

Overijssel ontving de Openbare Verlichting Award van de landelijke taskforce Verlichting voor het project in Twente en het eigen provinciale OVL beleid (artikel). Voor de regio Zwolle zijn beeldende beleidsplannen gemaakt (zie ook evaluatierapport 2016).