Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Referentieprojecten: Beeldend beleid Westerkwartier | Deventer Nachtscan | Onderzoek sociale veiligheid | Startpakket communicatie | Zwolle/Twente Bewust Verlicht | Buren Verlicht Bewust | LED beleving Gelderland

Deventer Nachtscan


Als nulmeting wilde Deventer alle lichtbronnen in kaart brengen. Zij koos een speciale vorm: een website met luchtfoto’s en foto’s vanaf de grond. Deze vorm geeft een goede basis voor bewustmaking.

Licht en Donker Advies was projectleider. Ze  zorgde o.a. voor de selectie van geschikte fotolocaties, het schrijven van teksten en het coördineren van de verschillende acties van alle betrokken partijen.

 

Andere werkzaamheden van Licht en Donker Advies in dit project:

·         Workshop in het kader van interne bewustwording

·         Opstellen keuzepalet Uitvoeringsprojecten Deventer Bewust Verlichten

 

Zie ook het artikel in Ruimte en licht (artikel vakblad).