Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
 Referentieprojecten: Beeldend beleid WesterkwartierDeventer Nachtscan | Onderzoek sociale veiligheid | Startpakket communicatie | Zwolle/Twente Bewust Verlicht | Buren Verlicht Bewust | LED beleving Gelderland


Onderzoek sociale veiligheid


In het kader van het programma Bewust Verlichten van de provincie Overijssel wordt er door Saxion Hogeschool een onderzoek gedaan met een looptijd van ruim twee jaar. Daarin staat de relatie tussen licht en sociale veiligheid centraal.

Tien concrete casussen worden onderzocht, meerdere gemeenten werken hieraan mee. Mensen wordt gevraagd naar hun beleving vóór en na wijziging van de verlichting. Ter controle zijn er referentiewijken, waar geen veranderingen plaatsvinden wat betreft verlichting.

Licht en Donker Advies heeft het onderzoek opgezet, samen met de Provincie en de Hogeschool. Ook is Licht en Donker Advies nauw betrokken bij de uitvoering en speelt zij onder andere een adviserende rol richting de Hogeschool en de deelnemende gemeenten.