Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Referentieprojecten: Beeldend beleid WesterkwartierDeventer Nachtscan | Onderzoek sociale veiligheid | Startpakket communicatie | Zwolle/Twente Bewust Verlicht | Buren Verlicht Bewust | LED beleving Gelderland
 

Startpakket Communicatie


De gemeente Ommen kiest voor bewust verlichten. Goede communicatie hierover met burgers, bedrijven, sportverenigingen, e.d. is essentieel. Dat draagt bij aan het vergroten van kennis en bewustwording. En werkt stimulerend en motiverend.

In opdracht van Ommen heeft Licht en Donker Advies een startpakket communicatie Bewust Verlichten ontwikkeld:
  • flyer/infographic, voor digitale verspreiding én drukwerk
  • vier presentaties met elk een eigen doelgroep
  • uitgebreide toelichting voor degene die de presentatie geeft
  • instructieblad ´gesprekken met individuele bedrijven´

Een soortgelijk startpakket is voor de gemeente Deventer gemaakt.