Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Openbare verlichting |  Overige lichtbronnen | De impact van licht

De impact van licht


Kunstlicht heeft positieve, maar ook negatieve effecten:
  • energiegebruik
  • verstorende werking op dieren en - in mindere mate - planten
  • verstoring van het landschap
  • verstoring van de natuurlijke duisternis (minder sterren zichtbaar)
  • verstoring van de mens en haar gezondheid

Licht en Donker Advies onderscheidt drie niveaus van lichtvervuiling:
  1. lichthinder: individuele directe hinder                                           (b.v. straatlicht in slaapkamer)
  2. horizonvervuiling: zichtbare felle lichtbron op langere afstand     (b.v. sportveldverlichting)
  3. hemelhelderheid: opheldering van de hemel door lichtuitstraling (b.v. lichtkoepel boven stad)

Er komt steeds meer weerstand tegen verstoring door kunstlicht. Bij burgers, maatschappelijke organisaties en overheden.