Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Visie/Beleid | Burgerparticipatie | Uitvoering | Kennisdeling


Uitvoering


Op welke manier wilt u aan de slag met bewuster verlichten?
Licht en Donker Advies helpt u uw aanpak te bepalen voor:   
  • openbare verlichting
  • verlichting voor sport en recreatie
  • verlichting van bedrijventerreinen
  • reclameverlichting
  • aanlichting van gebouwen
  • verlichting van stallen en paardenbakken
  • belevingsonderzoek LED verlichting
  • energiescans voor (licht)installaties (sport, bedrijven etc.)

Wij schrijven geen beheer- of technische inrichtingsplannen voor openbare verlichting.