Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Visie/Beleid | Burgerparticipatie | Uitvoering | Kennisdeling

Visie en Beleid


Bewust verlichten is al tien jaar het credo van Licht en Donker Advies: 
  • licht passend bij wat nodig is
  • kwaliteit van de leefomgeving versterken
  • energie besparen
  • tegengaan lichthinder en landschapsvervuiling
  • behoud van de natuurlijke donkerte

Wij stellen uw beleidsplan openbare verlichting op. En helpen u uw eigen afweging te maken tussen licht en donkerte: waarom, waar, wat, wanneer, en hoe wordt er verlicht? 

Ook kunt u bij ons terecht voor het ontwikkelen van een visie op andere lichtbronnen. Die bepalen samen met openbare verlichting, de kwaliteit van de nachtelijke openbare ruimte.

Wilt u samen met uw buurgemeenten beleid, visie of uitvoeringsprogramma ontwikkelen? Wij begeleiden uw gezamenlijke proces net als in de gemeenten in Westerkwartier.

Sinds 2014 maken wij, als eerste in Nederland, beeldende beleidsplannen!