Licht en Donker Advies
Licht en Donker Advies
Visie/Beleid | Burgerparticipatie | Uitvoering | Kennisdeling

Visie en Beleid


Bewust verlichten is al tien jaar het credo van Licht en Donker Advies: 
  • licht passend bij wat nodig is
  • kwaliteit van de leefomgeving versterken
  • energie besparen
  • tegengaan lichthinder en landschapsvervuiling
  • behoud van de natuurlijke donkerte

Wij stellen uw beleidsplan openbare verlichting op. En helpen u uw eigen afweging te maken tussen licht en donkerte: waarom, waar, wat, wanneer, en hoe wordt er verlicht? 

Ook kunt u bij ons terecht voor het ontwikkelen van een visie op andere lichtbronnen. Die bepalen samen met openbare verlichting, de kwaliteit van de nachtelijke openbare ruimte.

Wilt u samen met uw buurgemeenten beleid, visie of uitvoeringsprogramma ontwikkelen? Wij begeleiden uw gezamenlijke proces.

Sinds 2014 maken wij, als eerste in Nederland, beeldende beleidsplannen!